O mně

Mou životní cestou se stala zubní prevence, obor, v němž můžu každodenně pomáhat lidem na jejich cestě k plnému celoživotnímu zdraví.

Moje láska k zubům začala vznikat při spolupráci s Doc. MUDr. René Foltánem, PhD. Skrze jeho rozsáhlé zkušenosti jsem zjistila, jak může dentální hygiena pomáhat v multioborovém přesahu. Naučil mě, že základem péče o klienty je harmonické prostředí, otevírající léčebný prostor, a z něj pramenící důvěra. Měla jsem možnost si uvědomit, že cestou k léčení lidí je otevřená laskavá komunikace a pravdivost mezi mnou a pacientem.

Snažím se lidem ukázat, jak řešit příčinu svých potíží. Mým cílem je, aby sami vnímali počáteční signály onemocnění, a zamezili tak rozsáhlým opravám chrupu a finančně náročným výkonům. Cesta ke zdraví není nijak složitá. Nástroje tu máme, jen je umět použít. Podprahovou schopnost vnímat jemné signály svého těla, vycítit nástup onemocnění a vyléčit ho máme všichni. Jen je třeba ji včas použít a přistoupit správně k čištění. Takto prevence funguje v kterémkoliv oboru medicíny.

Sama svou schopnost vnímat své tělo rozvíjím praktikováním jógy. Schopnost otevírat léčebný prostor pro změnu pak využívám nejen v ordinaci, ale i při léčení lidí skrze meditace.

Můj přístup už před mnoha lety rozšířil také systém sólo profylaxe – dokonalý systém prevence. Pod laskavým vedením MUDr. Sedlmeyera a jeho týmu v jeho rámci stále obohacuji své dovednosti o nové fungující produkty. Vedení lidí k prevenci mě naplňuje a umožňuje mi otevírat svým klientům oči nejen v oblasti péče o své zuby.

Učení jógy, jemuž se také věnuji, mi dává možnost jít k podstatě věci, řešit příčinu, cítit svoje tělo a léčit své klienty cestou sebepoznání.

Za tuto životní zkušenost jsem velmi vděčná.